Historie

De oprichting en beginjaren van G.S.Z.V. De Golfbreker (1994-1997)

Aan het begin van mijn studententijd vroeg ik op de KEI-markt aan het ACLO-bestuur wat de naam was van de studentenzwemvereniging in Groningen, maar wat schetste mijn verbazing: er was alleen maar een studentenwaterpolovereniging! Er waren wel algemene zwemuren van de ACLO en daar ben ik een aantal jaren naartoe gegaan. Hier kwamen vaak dezelfde mensen. We hadden het er af en toe samen over dat het misschien leuk zou zijn een vereniging op te richten. Het bleek bovendien dat er in de jaren daarvoor ook al wel eens over was gepraat. Er gingen echter weer enkele jaren overheen voordat er echt iets gebeurde.

In het voorjaar van 1994 ontstond bij een vast groepje zwemmers van het ACLO-zwemuurtje wederom het idee een studentenzwemvereniging op te zetten. Dit groepje wilde graag meedoen met de NSZK-wedstrijden, samen trainen hiervoor, leuke dingen doen in verenigingsverband en Groningen kon toch ook niet zonder een studentenzwemvereniging! Vervolgens hebben we rondgevraagd of er mensen lid zouden willen worden van zo'n vereniging. Toen bleek dat er wel animo voor was togen enkele enthousiastelingen aan het werk. De studentenwaterpolovereniging De Walvisch werd gebeld of we ons niet bij hen konden aansluiten. Het toenmalige bestuur wilde dat echter niet en het idee van een nieuwe zwemvereniging ging weer even de kast in.

Na met een aantal Groningers meegedaan te hebben aan de NSK in mei 1994 werd het idee weer uit de kast gehaald. Aliët Hoekstra, Trudie van Niejenhuis, Roel Roeloffzen, Bert Plat, Fulco Zegwaard, Martin Moleveld en Amelia Oey gingen aan de slag. Op 1 juni 1994 vond de oprichtingsvergadering plaats bij Amelia. Als naam voor de vereniging werd "De Spetters" bedacht. Er moest verder ook veel gedaan worden. Allereerst zochten we aansluiting bij de studentensportstichting van Groningen (de ACLO). Op 5 juli hadden we een kennismakingsgesprek met het dagelijks bestuur van de ACLO. Deze was bijzonder blij met ons initiatief een zwemvereniging op te zetten en wilde ons wel tijdelijk erkennen als we statuten, een huishoudelijk reglement (HR) en een lijst van (mogelijke) bestuursleden zouden overleggen. Zo'n lijst met bestuursleden konden we overleggen en we stelden een HR op. Als voorbeeld voor het HR diende het HR van de Studentenzwemvereniging in Enschede "Piranha". Piranha was in het begin een soort grote broer van de vereniging. Verder legden we contact met de KNZB en het NSZK-bestuur en worven leden. De zomervakantie kwam eraan en we wilden graag per 1 september, het begin van het nieuwe studiejaar, met de vereniging van start gaan. De ACLO zorgde ervoor dat we in augustus op de KEI-markt konden staan en dat er een stukje van de vereniging in het informatieboekje van de ACLO kwam.

Een warrige tijd met een komen en gaan van mogelijke bestuursleden brak aan, maar op 18 juli werd het conceptbestuur toch vastgesteld. In juli bleek uit de informatie die de KNZB had opgestuurd, dat er al een vereniging was die "De Spetters" heette. Aangezien de KNZB het niet toe staat dat twee verenigingen dezelfde naam hebben en we zelf ook uniek wilden zijn, hebben we een avondje gebrainstormd over een nieuwe naam. Na vele uren woordenboeken doorworstelen en veel pret waren we eruit: het zou "De badslippers" worden. Erg tevreden gingen we allemaal naar huis, maar gelukkig kwamen we de volgende morgen weer bij onze positieven en besloten we dat het toch iets anders moest worden. Na een eerlijke stemming is het toen "G.S.Z.V. De Golfbreker" geworden.

In augustus werden op de algemene ACLO-zwemuren leden geworven en er verscheen een stukje over de Golfbreker in de UK. Dit leverde maar liefst veertien reacties van belangstellenden op.

Maandagavond 7 september was de eerste Golfbrekertraining in de ALO. De trainingen werden gegeven door Johan Poppinga. Er waren toen twintig leden. Half september werd er een ledenstop ingevoerd bij vijfentwintig leden, vanwege de beperkte badcapaciteit. Dit aantal werd snel bereikt. In september overlegden we met de ACLO over de trainingstijd. Eerst bood de ACLO ons één uur aan, even later werd dat veertig minuten en nog weer later nog maar dertig minuten. We hebben toen nog even getwijfeld of we de oprichting wel door zouden zetten, maar omdat er uiteindelijk meer zwemwater werd aangeboden, zijn we toch doorgegaan. Op 29 september 1994 werd de Golfbreker tijdelijk erkend door de ACLO.

In oktober werd er een girorekening geopend voor de Golfbreker en werden de statuten opgesteld. Begin oktober ontwierp Karen Groenink het (ook nu nog gebruikte) logo voor de vereniging en werd het eerste Golfbreker T-shirt gemaakt. Op 20 oktober 1994, om 16.25 uur is de Golfbreker geboren door het tekenen van de statuten bij notaris Wortelboer in Bedum. De vereniging werd op 24 oktober ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Eind oktober is de ledenstop op dertig gezet om meer enthousiastelingen lid te kunnen laten worden.

Op 1 november 1994 was de eerste algemene ledenvergadering (ALV) van G.S.Z.V. De Golfbreker in café "Het Paard van Troje" om acht uur 's avonds. Tijdens deze vergadering waren, naast het bestuur, dertien leden aanwezig, waarvan negen lijfelijk en vier gemachtigden. Het quorum voor het kunnen nemen van besluiten was hiermee gehaald. De statuten werden aangenomen en het huishoudelijk reglement vastgesteld. Verder werd het eerste Golfbrekerbestuur gekozen. Deze bestond uit Fulco, de voorzitter, Bert, de (waarnemend) secretaris met laptop, Trudie, de penningmeester, Amelia, de externe commissie coördinator en Aliët Hoekstra, de interne commissiecoördinator. De contributie werd vastgesteld op zestig gulden. Er werd een kascommissie gekozen (Robert van Waardenburg en Mari Derks), Bianca Keen en Susanne Lueb boden aan een almanak of smoelenboek te maken en Elvira Flikweert en Johan Labberté boden aan een etentje te regelen. Omdat Bert afstudeerde en op 1 december naar Amsterdam vertrok, nam Adwin Goos de functie van secretaris in december over.

De Golfbreker deed op 24 september 1994 voor het eerst mee aan de studentenzwemcompetitie in Enschede en behaalde toen met acht deelnemers de vierde plaats. Bij de volgende wedstrijd op 5 november 1994 in Rotterdam deden zestien Groningers mee en behaalde de Golfbreker de derde plaats. Op 11 maart 1995 organiseerde de wedstrijdcommissie van de Golfbreker haar eerste studentencompetitiewedstrijd in Haren. Bij deze wedstrijd deden ongeveer honderd deelnemers uit andere studentensteden mee. Dat seizoen behaalde de Golfbreker de tweede plaats in de competitie.

Maar het ging het eerste jaar natuurlijk niet alleen maar om het zwemmen. Ook buiten het zwemmen om werden er activiteiten georganiseerd door de activiteitencommissie, die bestond uit Elvira Flikweert en Johan Labberté. We borrelden en aten onder andere samen. Ook deden we mee aan het verenigingstoernooi van de ACLO en wonnen hier de fairplayprijs.

Op 31 oktober 1995 vond de tweede ALV van de Golfbreker plaats. Fulco verliet toen het bestuur en de rest ging verder met Trudie als voorzitter en Roy Smale als nieuwe penningmeester. Er werd weer meegedaan aan de NSZK, we organiseerden voor de tweede keer één van de NSZK-wedstrijden, deden voor het eerst mee aan de Lauwersloop, borrelden, beschoten elkaar tijdens het lasergamen en deden weer mee aan het verenigingstoernooi van de ACLO. De eerste Golfbrekeralmanak "Het Debuut", gemaakt door Susanne Lueb en Bianca Keen, werd in juni 1996 uitgereikt tijdens een etentje (en het EK-voetbal). Er werden dat jaar ook vier Golfbrekerkrantjes gemaakt door de redactiecommissie. Het aantal leden was dit seizoen nog beperkt. Er waren tweeëndertig leden en op de wachtlijst stonden gemiddeld zeventien mensen. Aan het eind van het seizoen gingen we een dagje naar Schiermonnikoog. Na dit jaar was er maar één conclusie mogelijk: de Golfbreker was nog springlevend.

De derde ALV was op 3 oktober 1996. Er werd een (bijna) geheel nieuw bestuur gekozen. Trudie was weer de voorzitter en verder was iedereen nieuw: Rolf Toornvliet was de secretaris, Koos Reitsma de penningmeester, Margreet Miedema de externe commissiecoördinator en Elvira Flikweert de interne commissiecoördinator. We kregen dit jaar een extra trainingsuur op donderdagavond in de Vinkenborgh. Gea Veldhuizen was op die avond onze trainster. Helaas verlieten in de winter enkele leden de vereniging wegens verplichtingen elders. We hebben toen geprobeerd nieuwe leden te werven door onze vereniging te promoten. Hiervoor hebben we onder andere meegedaan aan een promotie-interview door OOG-radio in het zwembad "de Vinkenborgh". Het promoten leverde veel nieuwe enthousiaste leden op. Om onze algemene conditie te verbeteren, wilden we één keer per week met de vereniging bommen. Dit BOM-project stierf echter helaas een vroege dood, aangezien de meeste zwemmers moe worden van lopen en springen. De Golfbreker werd dit jaar voor het eerst (maar zoals we nu weten zeker niet voor het laatst) kampioen in de Nederlandse studentenzwemcompetitie.

Op 11 december 1997 werd de Golfbreker, na drie jaar tijdelijk te zijn erkend, door de ACLO permanent erkend omdat ze aangetoond had "levensvatbaar" te zijn. In de jaren daarna is de Golfbreker steeds verder gegroeid en zijn er altijd veel leden geweest die er samen voor hebben gezorgd dat de Golfbreker nog steeds een leuke en gezellige en zeer levensvatbare vereniging is!

Trudie van Niejenhuis