Code Blauw

G.S.Z.V. De Golfbreker is een studenten zwemvereniging waar gezelligheid voorop staat en een open sfeer heerst. Het is een belangrijk gegeven dat bij De Golfbreker niets moet; alles mag vrijblijvend. Om, onder andere, dit goed te kunnen waarborgen is er door de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB) Code Blauw in het leven geroepen. 

Code Blauw maakt zich sterk voor een sportief en veilig zwemklimaat. Het is de bedoeling dat iedereen op een positieve manier met elkaar kan omgaan, zowel binnen als buiten het zwembad. Code Blauw staat voor: respect, sportiviteit, veiligheid en plezier. 

Vanuit De Golfbreker vinden wij het uiterst belangrijk om zo leuk én veilig mogelijk met elkaar te kunnen zwemmen, feesten en naar activiteiten te kunnen gaan.

1. Gedragsregels

Om dit alles goed te kunnen waarborgen zijn er binnen de vereniging verschillende documenten opgesteld waar alle leden zich aan dienen te houden. De gedragsregels zijn hier het belangrijkst in. Hierin staat precies beschreven wat wél en wat niet wordt getolereerd binnen de vereniging. 

De gedragsregels

2. Vertrouwenscontactpersoon

Mogelijke problemen kunnen altijd worden aangekaart bij het bestuur. Wanneer dit geen mogelijkheid is, of als je zaken liever anoniem wil bespreken met iemand, zijn hier verschillende mogelijkheden voor. Binnen de vereniging is een vertrouwenscontactpersoon aangewezen waarmee je te allen tijde contact mee op kunt nemen. Mocht je liever buiten de vereniging praten, dan zijn er bij de ACLO en KNZB ook mensen waarbij je terecht kunt. Tot slot is er de mogelijkheid om via de website van Centrum Veilig Sport Nederland (CVSN) contact op te nemen via een anonieme chat. Hieronder staan alle linkjes naar de verschillende opties:

Vertrouwenscontactpersoon G.S.Z.V. De Golfbreker
Linne Boerma (gbvertrouwenspersoon@gmail.com)

Vertrouwenscontactpersoon ACLO
Bram Pikkemaat (aclo.voorzitter@rug.nl)

Vertrouwenscontactpersoon KNZB
Quintalle Nix (06-25645235)
Jan Eertink (06-89924322)

vcp@knzb.nl

https://www.knzb.nl/knzb/vertrouwenscontactpersoon/ 

CVSN Contact formulier
https://centrumveiligesport.nl/contact

3. Aannamebeleidsplan

Nieuwe vrijwilligers van G.S.Z.V. De Golfbreker worden door middel van een aantal stappen aangenomen, welke zijn beschreven in het aannamebeleidsplan. Dit plan is opgesteld met behulp van de KNZB en is te vinden via onderstaande link.

Het aannamebeleidsplan

4. Aanmeldingsbeleid

Het aanmeldingsbeleid beschrijft de rechten en plichten van een lid als hij/zij zich inschrijft voor een activiteit van De Golfbreker.

Het aanmeldingsbeleid

5. Introducébeleid

Het introducé beleid is geschreven zodat het voor zowel de introducé zelf als het lid dat de introducé meeneemt duidelijk is wat van hen verwacht en vereist wordt.

Het introducébeleid