Club_Items_de-vlag

De Vlag

Geregeld door: Bestuur 2001-2002
Wanneer: September 2002

De Golfbreker-vlag is één van de meest prominente attributen van de vereniging. De vlag is geschonken door het bestuur 2001-2002 aan het einde van zijn bestuursjaar. Helaas leidt de boegbeeld-functie van de vlag tot veel jatpogingen, waardoor het bestuur deze vaak met hand en tand moet verdedigen.

De Brakke Boelo-schaal

Geregeld door: Bestuur 2000-2001
Wanneer: Januari 2001

Bij het terughalen van de Boei die gestolen was door Nayade is de Brakke Boelo schaal (DBB) in januari 2001 op de nieuwjaarsborrel in Eindhoven ontvreemd door het toenmalige bestuur, bestaande uit Richard Hamstra, Werner Dijkstra, Jasperien van Doormaal, Sander van Gessel en Hester Steur.
DBB stond oorspronkelijk voor “Drie Band Biljart” maar is na een heroïsche uitspraak van Boelo Schuur “De Brakke Boelo” gedoopt. Deze schaal wordt na iedere NS(Z)K wedstrijd en twee keer tijdens het Schierweekend uitgereikt aan de brakste persoon tijdens de volgende dag. Kotsen is zo goed als een garantie voor het “winnen” van de schaal.

Jatpogingen: Veel, zie Vlag.

Club_Items_brakke-boelo
Club_Items_voorzitters-hamer

De Voorzittershamer

Geregeld door: Bestuur 1998-1999
Wanneer: Augustus 1999

De hamer is voor het eerst gebruikt op de ALV toen het bestuur 1999-2000 het bewind overnam. De ALV-opening, belangrijke beslissingen en de sluiting van de vergadering worden sindsdien door een slag van deze hamer bevestigd.

Jatpogingen: geen, totdat enkele Golfbrekerleden (!!) hier verandering in brachten. Inmiddels terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaar, in ruil voor een extra couplet voor het Golfbrekerlied.

De Schotse vlag

Geregeld door: deze vlag was een gift van de Schotse delegatie
Wanneer: September 1998

De Schotse delegatie kwam naar Groningen om hier een onderlinge wedstrijd te zwemmen met de leden van De Golfbreker. De officiële naam van deze Schotten was: G.U.S.C (Glasgow University Swim Club).

Club_Items_schotse-vlag
Club_Items_de-boei

De Boei

Geregeld door: Elvira Flikweerd en Milan Breukers
Wanneer: September 1998

De Boei is één van de oudere attributen. Eerst is deze met geplakte letters door het leven gegaan, in het seizoen 2000-2001 zijn er echter gespoten letters op gekomen.

De Kandelaar

Geregeld door: Wouter Schaal
Wanneer: September 1998, op het NSZK Amsterdam

Wouter heeft zich de kandelaar toegeëigend op de slaaplocatie van de wedstrijd.

Club_Items_de-kandelaar
Club_Items_de-wc-bril

De WC-bril

Geregeld door: Jan Wiebe van Niejenhuis
Wanneer: Februari 1999, op het NSZK Rotterdam

Op de feestlocatie was de kwaliteit van de toiletten schijnbaar van een dusdanige kwaliteit dat vernieuwing noodzakelijk was! De wc-bril is later bedrukt door een kennis van mede-Golfbreker Pieter van Leeuwen.

De Biermeter

Geregeld door: Bestuur 2007-2008
Wanneer: Seizoen 2007-2008

Na het brassen van de SPONS vlag moest het bestuur van 2007-2008 van SPONS als tegenprestatie de biermeter maken. Het Golfbreker bestuur 2007-2008 heeft met trots de biermeter ontvangen. Sindsdien is de biermeter een clubitem geworden van de Golfbreker.

Club_Items_de-biermeter
Club_Items_de-fitte-willy

De Fitte Willy

Vernoemd naar: Wilrik Mook
Wanneer: Ingehamerd als clubitem tijdens de ALV van 23 september 2015

Jaarlijks doet G.S.Z.V. De Golfbreker mee aan de werelds grootste estafetteloop, de Batavierenrace. Voor deze hardloop wedstrijd wordt altijd fanatiek getraind door De Golfbrekers wat gepaard gaat met veel spierpijn maar bovenal plezier. De ‘’Fitte Willy’’ is de prijs voor de meest fitte Golfbreker, die de beste prestatie heeft neergezet of de minste spierpijn heeft. De prijs wordt altijd uitgereikt tijdens het Bata-trainingsweekend en op de Batavierenrace. In het seizoen 2013-2014 is de beker, die eerst de 'Fitte Billy' werd genoemd, omgedoopt tot 'Fitte Willy', vernoemd naar ons altijd 7up-drinkende erelid Wilrik Mook.

Klik hier om te zien wie de Fitte Willy al in ontvangst hebben mogen nemen.

De NSZK-wisselbeker

Geregeld door: uitgereikt door de NSZK-stichting aan de winnaar van het zwemseizoen.
Wanneer: Seizoen 1995-1996 t/m 2011-2012 en seizoen 2017-2018

De wisselbeker wordt aan het eind van elk seizoen uitgereikt aan de vereniging het minste aantal secondes nodig heeft gehad om alle afstanden te zwemmen. De Golfbreker heeft deze beker 12 jaar achtereen gewonnen: een superprestatie. Omdat de wisselbeker in 2005 van armoede uit elkaar viel, heeft het toenmalige NSZK-bestuur besloten een nieuwe wisselbeker aan te schaffen. Traditiegetrouw drinken de leden van de winnende vereniging na de uitreiking bier uit de wisselbeker. Hoewel er nu een gloedjenieuwe beker is, zijn sommigen van mening dat het drinken uit de über-ranzige beker toch wat meer charme had.

De overige bekers:

Bij de laatste NSZK-ronde van ieder seizoen ontvangt de kampioen naast de wisselbeker ook een beker “om te houden” voor het behalen van de eerste plaats. In de loop der jaren zijn er dus heel wat verzameld. Bovendien zijn er op het ESST in Groningen, in oktober 2004, ook nog diverse bekers uitgereikt. Al deze bekers staan in de prijzenkast, aangeboden door het bestuur 2004-2005, in café Havenzicht.

De Vlaggenstok

Geregeld door: Emiel Kamman en Jan Wiebe van Niejenhuis
Waar en wanneer: Juni 2002, NSZK Delft

Op weg naar de slaaplokatie hebben Emiel en Jan-Wiebe de vlaggenstok geregeld. Omdat het de laatste wedstrijd van dit tweetal was, hebben zij bij wijze van afscheidskado de vlaggenstok overhandigd aan het bestuur 2002-2003. Een mooie afsluiting van een lang en vruchtbaar lidmaatschap van de twee heren. De vlaggenstok is helaas kapot gegaan op een consti.

De nieuwe Vlaggenstok

Geregeld door: Linda Everlo en Martin Lutke
Waar en wanneer: Juni 2009, NSZK Enschede

Op weg naar de slaaplocatie hebben Linda en Martin een vlaggenstok gebrast. Terwijl Linda op wacht stond, klom Martin, met gevaar voor eigen leven, op een zelf gemaakte ladder van dranghekken om ver in de hoogte een vlagenstok in beslag te nemen. Zelfs braspogingen van jaloerse SPONS leden hebben zij weten af te slaan. Aangezien de oude vlaggenstok op dat moment spoorloos verdwenen was heeft het bestuur 2009-2010 de nieuwe vlaggenstok tot officieel clubartikel benoemd. Helaas is deze nieuwe vlaggenstok ook verdwenen.

De Kapiteinspet

Geregeld door: Nelleke, Jorinde, Werner, Thamar en Louise
Wanneer: Kampioenschapsfeest 2006

Voor het kampioenschapsfeest was een van de opdrachten, die het bestuur 2005-2006 had bedacht, om een nieuw clubitem te scoren. Voor deze opdracht besloten de leden van een bepaald groepje, namelijk Nelleke, Jorinde, Werner, Thamar en Louise de grachten af te speuren op attributen die mooi bij de Golfbrekerboei zouden passen. Uiteindelijk stuitten zij op een vriendelijke bebaarde schipper die wel een kapiteinspet af wilde staan. Voor de echtheidsgarantie hebben ze deze schipper ook nog wat op de pet laten krabbelen.
Later in café de Toeter maakte het bestuur 2005-2006 bekend dat de kapiteinspet het nieuwe Golfbrekeritem zou worden. Sindsdien is de kapiteinspet dus een Golfbrekerattribuut.

Jatpogingen: Aan het begin van seizoen 2007-2008 dacht Remco Temmink het nieuwe bestuur te slim af te zijn en nam hij de kapiteinspet mee na een lange ALV. Helaas voor hem snapte hij niet helemaal hoe hotmail werkte en kwam zijn “anonieme” e-mail namens ‘de Man met de Pet’ aan onder de naam waarmee hij het e-mailadres had aangemaakt: Remco Temmink.

De GolfBekers

Geregeld door: Bestuur 2020-2021
Wanneer: Seizoen 2020-2021

In een jaar vol met Corona vonden er helaas geen NSZK’s plaats. Om die reden zijn De Golfbreker clubkampioenschappen in het leven geroepen, om zo de echte Golfbreker strijdlust naar boven te halen. Bij clubkampioenschappen horen natuurlijk ook goede bekers; gelukkig was daar Piet van Asperen die ons deze prachtbekers wilde schenken. Om de bekers compleet te maken, zijn we de archieven ingedoken, hebben we alle clubkampioenen van de afgelopen jaren weten te achterhalen en hun naam gegraveerd op de GolfBekers. Er is nog genoeg plek op de bekers om de clubkampioenen tot 2056 te verzilveren. Wij zijn erg benieuwd hoe de bekers er dan uitzien!