Het leven begint pas bij …. Dé Classic

1994 – 2004 In den beginnen

G.S.Z.V. De Golfbreker wordt in de zomer van 1994 opgericht door Aliët Hoekstra, Trudie van Niejenhuis, Roel Roeloffzen, Bert Plat, Fulco Zegwaard, Martin Moleveld en Amelia Oey. Waarna op 7 september 1994 de allereerste Golfbreker training wordt gegeven onder leiding van Johan Poppinga (ACLO). Dat de vereniging in de jaren daarna zo succesvol zou worden hadden de heren en dames die zomer nooit kunnen voorzien. Van 25 leden in het eerste jaar zijn dat er anno 2009 ongeveer 130. Van één uur trainen per week tot dagelijks een trainingsuur. Van het eerste Nederlandse kampioenschap in 1997 tot aan het 12de in 2008. 15 jaar Golfbreker is een ongelooflijk succes geworden.

De eerste keer dat oud-leden massaal terugkomen naar Groningen voor een fantastisch feest was ten tijde van het eerste lustrum in 1999. In de jaren die volgen wordt er al wel openlijk gesproken over het oprichten van een alumnivereniging, maar het zou pas vijf jaar later zijn voordat de ideeën ook echt vorm krijgen.

2004 – 2007 De Totstandkoming

De eerste Golfbrekers die zich actief gaan bezighouden met het opzetten van een alumnivereniging zijn Sander van Gessel en Hester Steur (inmiddels ook een Van Gessel). In het kader van het tweede Golfbrekerlustrum wordt op 1 november 2004 voor het eerst van een alumnivereniging gerept, welke middels een eigen e-mailadres formeel wordt opgericht. Voor het tweede Golfbrekerlustrum wordt er zeer actief en langdurig gezocht naar alle oud-leden van de vereniging in de afgelopen 10 jaar. Zij slagen erin om een fantastische opkomst van oud-leden op de been te brengen. Het bestuur beseft dat deze kans maar één keer voorbij komt en besluit na het lustrum door te pakken met het opzetten van een alumnicommissie. Sander en Hester organiseren in de jaren daarna enkele activiteiten voor oud-leden. Zo wordt er een landelijke stapavond in Zwolle georganiseerd en worden in mei 2005 de leden opgeroepen om hun zwemtuniekje uit de kast te halen bij het beruchte Uurtje van Grunn. Na het vertrek van beide oud-brekers naar hun nieuwe Heimat in Deutschland wordt de administratie voor korte tijd overgedragen aan Koos Reitsma (a.k.a. Opa).

Koos en vrije tijd worden op dat moment volledig in beslaggenomen door de financiële uitdagingen bij zijn huidige zwemvereniging Trivia. Hij draagt de administratie enkele maanden later al weer over aan Werner Dijkstra en Gert-Jan Dutman. Zij updaten de administratie, kondigen grootse plannen aan om het werk van hun voorgangers voort te zetten en uit te breiden. De Golfbreker Alumni’s krijgen een e-mailadres los van de vereniging, maar vallen nog steeds officieel als commissie onder het bestuur van de Golfbreker.

De eerste activiteit is het jaarlijkse Uurtje in mei van 2007. Daar worden ideeën voor nieuwe activiteiten gepolst en het idee van een alumniweekend op Schier wordt enthousiast ontvangen. Zo gebeurt het dat in het derde weekend van september een delegatie van ongeveer 20 oud-brekers vertrekt naar Schiermonnikoog en boerderij De Oorsprong als uitvalsbasis kiest. Deze boerderij is van alle luxe voorzien zoals, warm water, voldoende douches, tafelvoetbal en een grote koelkast. Hoogtepunten dat weekend werden het wadlopen en de aankondiging van Sander en Hester dat er later dat jaar getrouwd zou gaan worden.

2008 - heden Golfbreker Classics

Het jaar erop worden wederom activiteiten georganiseerd zoals het Uurtje en een weekend Schier. Door Arjen Deenen wordt het oorspronkelijke Golfbrekerlogo van Karen Groenink verbouwd tot een nieuw gouden Alumnilogo, dat gedrukt wordt op een blauwe polo. Ook wordt de naam Golfbreker Alumni’s vervangen door Golfbreker Classics en wordt de leus Oud, maar nog niet versleten’ bedacht. De commissie is dan al geen officiële commissie meer van de Golfbreker, maar een zelfstandige commissie. Werner en Gert-Jan krijgen versterking in de organisatie van Hendrika Wollerich.

De nieuwe polo doet zijn intrede op Schier 2008, evenals de nieuwe naam. 30 Oud-leden hebben zich aangemeld voor een mooi weekendje Schier, met op zaterdag een dagje zeevissen. De Classics zijn gevestigd en de toekomst ziet er goed uit.

In 2009 staat, naast de inmiddels gebruikelijke activiteiten, het derde lustrum van G.S.Z.V. De Golfbreker op de agenda. In het voorjaar wordt het lustrumjaar afgetrapt tijdens het Uurtje van Grunn weekend. De Classics zijn goed met een dikke 25 man/vrouw goed vertegenwoordigd. Ook op Schier wordt stilgestaan bij het lustrum, zo kookt Koos kost voor de Golfbrekers op zaterdag. De ongeveer 35 afgereisde Classics zijn zaterdagmiddag op het strand te vinden, waar een leuke en inspannende vliegercursus op het programma staat. In het najaar wordt de lustrumweek georganiseerd, op 7 november is het grote Golfbreker Gala in Huize Maas, 27 Classics laten zien dat de moves uit vroegere tijden nog altijd hip zijn.

Omdat de ‘oude’ heren Dutman en Dijkstra aan één helpende vrouw niet genoeg hadden, trad ook Annelies Ebbens rond 2010 toe aan de Classics commissie. In de hierop volgende jaren bestond de groep Golfbreker Classics uit een stabiele groep Oud-Golfbreker en kwam ook de doorstroom vanuit de huidige leden steeds beter op gang. Jaarlijks trok een groep van ca. 30 Classics naar Schier. Vooral op vrijdagavond wordt er dan, samen met de huidige Golfbrekers enthousiast gedronken, gefeest en worden verhalen uit de oude doos opgehaald. Tijdens het UvG proberen we onze krachten te meten met de fitte studenten en op de korte afstanden lukt dat over het algemeen nog aardig. Sommige Classics houden kun conditie speciaal hiervoor op peil bij Master teams in heel Nederland.

In 2011 zijn Gert-Jan Dutman en Werner Dijkstra terug getreden uit de commissie en hebben Remco Temmink en Freek Nieuwhof deze plek ingevuld. Gezamenlijk is er met de dames opgetrokken en zijn er enkele mooie jaren voorbij gegaan. Op Schier wordt er op zaterdag traditiegetrouw een mooie activiteit georganiseerd. Zo hebben het traditionele Klootschieten, stunt vliegeren, boogschieten en strandjutten de laatste jaren de revue gepasseerd. Ook de pubquiz heeft in het weekend haar intrede gemaakt en is inmiddels al legendarisch. Hoewel de samenstelling jaar-op-jaar soms wat wijzigt, kunnen we nog steeds rekenen op een actieve kern van ca. 50 à 60 oud-Golfbrekers.

Anno 2015 zijn de Golfbreker Classics nog steeds springlevend, wat huidige leden dus vooral op Schier en tijdens het Uurtje van Grunn kunnen aanschouwen. Anique Willeme heeft in 2014 de plaats ingenomen van Annelies Ebbens en Hendrika Wollericht in de commissie en daarmee kunnen we weer jaren vooruit!

Doordat de gemiddelde leeftijd gelijk met de historie van G.S.Z.V. De Golfbreker toeneemt, ontstaat er soms wel een andere behoefte (iets meer luxe, iets uitgebreider eten) bij de oud-leden. Desalniettemin vinden Classics een mooi feestje op z’n tijd in de Toxbar of een kroeg in Groningen nog altijd zeer gezellig. In het voorjaar zullen wij ook deze keer onze afgetrainde lichamen weer in het Groningse zwembad laten zien. Game on!!!

We gaan op weg naar het 3e Classics lustrum in 2018 en het volgende Golfbreker lustrum in 2019!

De Golfbreker Classics, oud maar niet versleten…